Ucz się z nami
  
  
  

konkurs-jesienny_1Pod hasłem  „Mimozami jesień się zaczyna”Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie i Centrum Kultury w Lublinie razem z Opolskim Centrum Kultury po raz 17 były organizatorem Jesiennego Konkursu Recytatorskiego. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Mimozami jesień się zaczyna” i skupiła się na zmienności życia ludzkiego w różnych jego przejawach. Uczestnicy konkursu prezentowali repertuar z zakresu literatury polskiej  i obcej dotyczącej przemian w otaczającym nas świecie.   5  listopada w Opolskim Centrum Kultury miały miejsce gminne eliminacje tego konkursu. Konkurs rozgrywał się w trzech kategoriach: najmłodszych dzieci z klas 1-3, szkoły podstawowej-klasy 4-6, gimnazjum oraz szkoły średnie. Wzięli w nich udział uczniowie naszej szkoły: Patrycja Dziechciarz z tekstem Idy Fink „Odpływający ogród”, Małgorzata Węglińska z fragmentem opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza pt. „Poziomka” oraz Agata Czopek z utworem Wisławy Szymborskiej „Śmiech”. Spośród ponad 30 recytatorów nagrodzono po trzy osoby z każdej kategorii. W kategorii szkół średnich drugie miejsce zajęła Agata Czopek i ona będzie reprezentować nasze liceum na przeglądzie powiatowym. Uczennice do konkursu przygotowała p.  Ranata Jackowska.