Spotkania z historią

Z okazji 600 rocznicy powstania Opola Lubelskiego nasza szkoła przygotowała cykl imprez odbywających się w ramach Opolskiego Tygodnia Kultury. W murach naszej szkoły gościliśmy aktorów z teatru „Pokolenie”, którzy wystąpili ze sztuką o Pchle Szachrajce. Na przedstawienie i historyczne prelekcje związane z historią naszego miasta przybyli uczniowie i nauczyciele szkół miejskich  : Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 i Zespołu Szkół Zawodowych. Młodzież wysłuchała prelekcji o historii Opola Lubelskiego i wzięła udział w grze terenowej przygotowanej przez dra Huberta Mącika. Zapoznaliśmy się także z nieznanymi szerzej losami żołnierzy z ziemi opolskiej biorących udział w walkach powstania listopadowego, o których opowiadał Krzysztof Domżał  – prezes Towarzystwa Historycznego. Poznaliśmy dzieje karty podpisanej przez uczniów miedzy innymi ze szkól z terenu obecnego Powiatu Opolskiego wyrażającej wdzięczność dla narodu Stanów Zjednoczonych za pomoc udzieloną Polakom po I wojnie światowej, o czy opowiadała p. Małgorzata Pidek. Zwieńczeniem spotkań z historią była prelekcja w kościele parafialnym na temat historii naszego kościoła, którą dla mieszkańców miasta wygłosił dr Hubert Mącik.
Bitwa o Anglię na ekranach kin

Niemal wszyscy pamiętamy losy polskich lotników, którzy obronili Anglię przez inwazją hitlerowską. I pamiętamy o tym nie z lekcji historii, ale z kart znanej lektury szkolnej „Dywizjon 303” Arkadego Fiedlera. Książka ta doczekała się ostatnio aż dwóch ekranizacji. Młodzież naszego liceum w ostatni piątek obejrzała w opolskim kinie tę mniej popularną wersję, bo brytyjską. Film oparty o przeżycia jednego z lotników pokazuje smutne losy nie tylko tych konkretnych ludzi, ale i całego pokolenia zmuszonego walczyć o wolność w czasie II wojny światowej. Film warty obejrzenia.
Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego

„Gdzież są twoje szklane domy?…”

Tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbyła się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 września w naszym liceum czytaliśmy „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Autor w swojej powieści  podsumował doświadczenia pierwszego pokolenia, które weszło w dorosłe życie w czasach, gdy Polska odzyskała niepodległość. Książka była wezwaniem do debaty nad kształtem II Rzeczypospolitej.

Do akcji głośnego czytania w szkole włączyła się młodzież wszystkich klas wraz z nauczycielami. Rozdział pierwszy powieści przybliżyła nam Pani Dyrektor Małgorzata Woś z uczniami klasy 1. Przedstawiciele klas 2 i 3 przytoczyli fragmenty kolejnych rozdziałów.  Dziękujemy Pani Dyrektor, Paniom prof. Annie Gutek, Renacie Jackowskiej, Urszuli Bartoszewskiej oraz młodzieży za zaangażowanie i  aktywny udział w czytaniu lektury.
19 września 2018 r. Dzień Liceum-spotkania z historią

Zapraszamy!
Zebranie z rodzicami

11 września 2018 r. (wtorek) o godz. 16.00 odbędzie się zebranie z rodzicami.

Początek zebrania o godz. 16.00 w świetlicy szkolnej.
Następnie – spotkania z wychowawcami.
Po spotkaniach z wychowawcami-zebranie Rady Rodziców .