Ucz się z nami
  
  
  

Roczne archiwum: 2019

W dniu 13 marca 2019 roku  uczniowie klasy 1a i 1b uczestniczyli w zajęciach warsztatowych: ,,Dylematy i zwycięskie strategie w matematyce”, które poprowadziła  dr Eliza Jackowska-Boryc  absolwentka naszego liceum , nauczyciel matematyki w Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym Paderewski w Lublinie , pracownik Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Podczas spotkania młodzież znalazła odpowiedź na następujące pytania: Co to jest strategia w teorii gier?  Czy warto kierować się intuicją? Czy zawsze gracze mają równe szanse na wygraną?  Jak wybrać odpowiednią strategię?  Uczniowie  dowiedzieli się na czym polega paradoks Simpsona, mieli możliwość zagrania w kości Efrona oraz w grę zbrojenie mocarstw.

                      Dziękujemy pani dr Elizie Jackowskiej-Boryc za ciekawe spotkanie z matematyką.

W dniu 18.03.2019r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu z pracownikami Medycznego Studium Zawodowego im. PCK w Puławach. Zapoznali się z jego różnorodną ofertą edukacyjną, charakterystyką proponowanych kierunków oraz zasadami rekrutacji.

Niniejszym informujemy, że uczniowie:

Emilia Flont,  klasa 2a

Maciej Zieliński, klasa 1b

Bartosz Drozd, klasa 1a

uzyskali najwyższe wyniki w etapie szkolnym, tym samym awansując do etapu finałowego VI Międzyszkolnego Konkursu Translatorskiego „Skrzydlate Słowa”. Serdecznie gratulujemy!

 

13 marca nasi uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z kpt. Wiesławem Mazurkiewiczem ps. „Bystry”, jednym z ostatnich żyjących żołnierzy płk. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”.
Pan Wiesław był gościem Gminnego Ośrodka Kultury w Chodlu. Uczestnicy usłyszeli o losach Zaporczyka i jego kolegów za czasów okupacji w okresie II Wojny Światowej oraz o prześladowaniach i walce z komunistami po wojnie.
Czytaj dalej

6 marca 2019 roku grupa uczniów z klas II i III brała udział w spotkaniu z konsultantem Centrum Konsultacji Edukacyjnej Absolwent w Lublinie. W ramach konsultacji grupowych i zindywidualizowanych uczniowie mogli pogłębić swą wiedzę na temat zasad rekrutacji na wyższe uczelnie oraz  perspektyw zatrudnienia po ukończeniu różnych kierunków studiów. Wspólnie z prowadzącym zajęcia uczniowie analizowali swój  poziom opanowania przedmiotów maturalnych,  prognozowali możliwości przekroczenia progów punktowych uprawniających do uzyskania indeksu. Wyjazd do Lublina i zajęcia zorganizowała kol. Beata Błaszczak – pedagog szkolny.  Zajęcia były bardzo ciekawe a zainteresowani uczniowie mogą umawiać się na konsultacje indywidualne także w przyszłości. Życzymy sukcesów na maturze i dostania się na wymarzone uczelnie.

W szkołach średnich trwa okres intensywnej promocji wśród uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych. Nasz szkoła wzięła udział w organizowanych już cyklicznie przez Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim Targach Edukacyjnych. Miały one miejsce 27 lutego 2019 r. w Hali Sportowej przy ulicy Kolejowej w Opolu Lubelskim. Nasze stoisko cieszyło się sporym  zainteresowaniem wielu uczniów z okolicznych szkół, miedzy innymi z Chodla, Poniatowej, Józefowa i innych.

W tym roku po raz drugi Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim, pod patronatem Starosty Opolskiego Pana Dariusza Piotrowskiego, zorganizowało II POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY πtagoras. Konkurs odbył się 7 marca 2019.

Konkurs zorganizowany został z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne zainteresowania matematyką. Skierowany został do uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów z terenu  powiatu opolskiego.

Celem konkursu jest rozwijanie potencjału intelektualnego uczniów,  sprawdzenie umiejętności wykorzystania poznanych wiadomości w zadaniach, rozwijanie zainteresowań matematycznych oraz wyłonienie najlepszych matematyków spośród gimnazjalistów.

Naszym pragnieniem jest, aby cyklicznie odbywający się konkurs, przyczynił się do popularyzowania matematyki wśród uczniów.

Konkurs składał się z zadań otwartych i zamkniętych, za które uczeń mógł uzyskać maksymalnie 27 punktów.

W konkursie wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga, Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chodlu, Szkoły Podstawowej w Wandalinie, Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Poniatowej Kolonii, Szkoły Podstawowej w Skokowie, Szkoły Podstawowej w Poniatowej oraz Zespołu Szkół Publicznych w Zagłobie

Komisja Konkursowa przyznała nagrody następującym uczniom:

1 miejsce – Kacper Dziatczak, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chodlu

2 miejsce – Michał Pinkiewicz, Szkoła Podstawowa w Wandalinie

3 miejsce – Paulina Kwietniewska, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chodlu

4 miejsce – Julia Starek, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opolu Lubelskim

5 miejsce – Maja Kobiałka, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Opolu Lubelskim

Dyrektorom szkół: p. Bożenie Chyle, p. Elżbiecie Dzięsław, p. Ilonie Majak-Gierczak, p. Mirosławowi Sosnowskiemu, p. Dariuszowi Dąbrowskiemu, p. Jerzemu Kramkowi, p. Rafałowi Pastwie, p. Grzegorzowi Konarskiemu oraz  p. Bogusławowi Bernackiemu dziękujemy za promowanie działań edukacyjnych oraz za współpracę międzyszkolną.

Nauczycielom: p. Katarzynie Świątkowskiej,  p. Agnieszce Kunowskiej-Włodarczyk,  p. Renacie Woźniak, p. Barbarze Janoszczyk, p. Hannie Długosz, p. Beacie Wójcik, p.Eligiuszowi Lipie oraz p. Grzegorzowi Wilkowi dziękujemy za przygotowanie uczniów do konkursu.

Dziękujemy sponsorowi – Starostwie Powiatowemu w Opolu Lubelskim, który ufundował nagrody rzeczowe dla zwycięzców.