Zmiana szkolnego adresu e-mail

Zgodnie z zaleceniami od dnia dzisiejszego funkcjonuje nowy adres e-mail szkoły:

liceum@liceumopolelub.pl

Korespondencje w formie elektronicznej prosimy przesyłać na powyższy adres.

Uwaga !!!

Nowy adres e-mail szkoły:

liceum@liceumopolelub.pl