Ucz się z nami
  
  
  

Danuta Piłat

„Gdzież są twoje szklane domy?…”

Tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbyła się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 września w naszym liceum czytaliśmy „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Autor w swojej powieści  podsumował doświadczenia pierwszego pokolenia, które weszło w dorosłe życie w czasach, gdy Polska odzyskała niepodległość. Książka była wezwaniem do debaty nad kształtem II Rzeczypospolitej.

Do akcji głośnego czytania w szkole włączyła się młodzież wszystkich klas wraz z nauczycielami. Rozdział pierwszy powieści przybliżyła nam Pani Dyrektor Małgorzata Woś z uczniami klasy 1. Przedstawiciele klas 2 i 3 przytoczyli fragmenty kolejnych rozdziałów.  Dziękujemy Pani Dyrektor, Paniom prof. Annie Gutek, Renacie Jackowskiej, Urszuli Bartoszewskiej oraz młodzieży za zaangażowanie i  aktywny udział w czytaniu lektury.

W bieżącym roku szkolnym młodzież naszego liceum przystąpiła do trzech konkursów geograficznych.
Były to:
1) Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta” organizowany w Grodzisku Mazowieckim. Uczniowie rozwiązywali test wiedzy z zakresu znajomości geografii Polski i świata lub przygotowywali prace indywidualne w formie pisemnej lub albumowej na temat: „Rzeki i jeziora Polski”. Osoby wyróżnione w tym konkursie to: Magdalena Dacka i Kacper Ziętek z kl.1a oraz Dominika Śledzik z kl.2a

2) Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta” PLUS. Tym razem uczniowie zmierzyli się z testem wiedzy dotyczącym „Gór Świętokrzyskich, Sudetów i Karpat”. Wyróżnione osoby to: Magdalena Dacka i Michał Adamczyk z kl.1a

3) Ogólnopolski Konkurs Geologiczno- Środowiskowy „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” organizowany przez Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego i Badawczego w Warszawie. W I etapie konkursu „Tajemnice karbońskich lasów” zadaniem uczniów było napisanie pracy na wybrany temat. Do etapu półfinałowego w Warszawie zakwalifikował się uczeń kl. 1aMichał Adamczyk i uzyskał wysokie III miejsce.

Wszystkim uczestnikom konkursów dziękujemy i SERDECZNIE GRATULUJEMY  Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym również nie zabraknie chętnych.

Danuta Piłat 

13 czerwca 2018 r. klasa 1 odwiedziła Oczyszczalnię Ścieków w Opolu Lub. Pani Agnieszka Opoka z-ca kierownika Wydziału Wodno-Ściekowego oprowadziła nas po przedsiębiorstwie i w bardzo przystępny oraz niezwykle ciekawy sposób przybliżyła młodzieży funkcjonowanie zakładu. W laboratorium mogliśmy obserwować proces badania wody i ścieków. Bardzo dziękujemy za możliwość zwiedzenia oczyszczalni.

Klasa Ia z wizytą w Urzędzie Miasta w Opolu Lubelskim – 12.06.2018 r.
Podczas spotkania z burmistrzem Panem Dariuszem Wróblem, z-cą burmistrza Panią Gabrielą Teresińską-Pruchniak oraz z-cą kierownika Wydziału Integracji Europejskiej i Promocji Panią Izabelą Zarzycką młodzież zapoznała się ze Czytaj dalej

8 czerwca o godz. 10.00 uczniowie naszego liceum wraz z kolegami z całej Polski czytali książki – bez przymusu, każdy to, na co miał ochotę. Symbolem wspólnej akcji był rekord w liczbie osób czytających w jednym momencie (w zeszłym roku 459 tys. osób) Nasza młodzież już po raz trzeci wzięła udział w Czytaj dalej