Ucz się z nami
  
  
  

Małgorzata Woś

13 listopada 2018 r., w ramach doradztwa zawodowego, odbyło się spotkanie poświęcone obronie terytorialnej.