1. Statut Szkoły
  2. Program wychowawczy
  3. Wewnątrzszkolny System Oceniania i wystawiania ocen z zachowania
  4. Program profilaktyczny
  5. Program zdrowotny
  6. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły