Planowane terminy zebrań z rodzicami:

  • 7 wrzesień  2022
  • 15 listopad 2022
  • 7 luty 2023
  • 27 marzec 2023 dla rodziców i opiekunów uczniów klas 4-tych
  • 23 maja 2023