Język polski

dr Małgorzata Woś

dr Renata Jackowska

mgr Bożena Kuzioła-Gazda

mgr Justyna Stochmal

Język angielski

mgr Monika Ptasińska-Romanowska

mgr Małgorzata Kobiałka

mgr Mariusz Batyra

Język niemiecki

mgr Urszula Mędrek

Matematyka

mgr Anna Cięszczyk

mgr Robert Romanowski

mgr Joanna Mroczek

Biologia

mgr Teresa Pietras

mgr Barbara Szafran

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Barbara Szafran

Chemia

mgr Barbara Szafran

Geografia

mgr Danuta Piłat

mgr Anna Bury

Fizyka

mgr Robert Romanowski

Historia

mgr Anna Gutek

mgr Mariusz Batyra

mgr Radosław Oponowicz

Wiedza o społeczeństwie

mgr Mariusz Batyra

Informatyka

mgr Joanna Mroczek

mgr Robert Romanowski

Wychowanie fizyczne

mgr Iwona Bera

mgr Michał Wojewoda

Edukacja czytelnicza i medialna

mgr Danuta Piłat

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Iwona Bera

Religia

mgr Jolanta Matyka

Muzyka

mgr Wojciech Kalisz

Pedagog szkolny

mgr Beata Błaszczak

Psycholog

mgr Urszula Gierczak

Zajęcia mundurowe

mgr inż. Konrad Osuch

mgr Łukasz Szafran

Historia i teraźniejszość

mgr Anna Gutek

mgr Radosław Oponowicz

Doradztwo zawodowe

mgr Edyta Kubiś