XXXII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

W szkolnych zawodach XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej wzięło udział 25 uczniów  ze wszystkich klas . Rozwiązywali oni test składający się z 50 pytań zamkniętych odpowiedzi. Najlepsze wyniki uzyskały Natalia Czopek i Dominika Śledzik z klasy 1, Wioletta Kęcik i Oliwia Strachacka z klasy 2b oraz Izabela Śledzik z klasy 3b. Do zawodów przygotowały uczniów pp. Barbara Szafran i Teresa Pietras.