image_pdfimage_print
  1. Statut Szkoły
  2. Program wychowawczo-profilaktyczny.
  3. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły.
  4. Regulamin – monitoring wizyjny.