Date 2024-04-26 - 2024-04-26
Location Liceum
Category najbliższe wydarzenia
Organizer Dyrektor

26 kwietnia 2024 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września.