Język polski

dr Małgorzata Woś

dr Renata Jackowska

mgr Justyna Stochmal

Język angielski

mgr Monika Ptasińska-Romanowska

mgr Małgorzata Kobiałka

mgr Mariusz Batyra

mgr Monika Pietraś-Janoszczyk

Język niemiecki

mgr Urszula Mędrek

mgr Jolanta Matyka

mgr Magdalena Dobrowolska

Matematyka

mgr Anna Cięszczyk

mgr Robert Romanowski

mgr Joanna Mroczek

Biologia

mgr Teresa Pietras

mgr Barbara Szafran

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Beata Błaszczak

Chemia

mgr Barbara Szafran

Geografia

mgr Danuta Piłat

Fizyka

mgr Robert Romanowski

Historia

mgr Anna Gutek

mgr Mariusz Batyra

mgr Radosław Oponowicz

Biznes i zarządzanie

mgr Teresa Pietras

Informatyka

mgr Joanna Mroczek

mgr Robert Romanowski

Wychowanie fizyczne

mgr Iwona Bera

mgr Michał Wojewoda

ppor. mgr Anna Matusiak

Biblioteka

mgr Danuta Piłat

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Iwona Bera

Religia

mgr Jolanta Matyka

Plastyka

mgr Katarzyna Ruta-Piłat

Pedagog szkolny

mgr Beata Błaszczak

Psycholog

mgr Urszula Gierczak

Zajęcia mundurowe

mgr Stanisław Kamela

mgr Łukasz Szafran

Edukacja wojskowa

ppor. mgr Anna Matusiak

Szkolenie wojskowe

ppor. mgr Anna Matusiak

Musztra

ppor. mgr Anna Matusiak

Historia i teraźniejszość

mgr Anna Gutek

mgr Radosław Oponowicz

Doradztwo zawodowe

mgr Beata Błaszczak