mLegitymacja

m logoCo to takiego mLegitymacja?

To dokładnie to samo, co „zwykła” legitymacja szkolna, ale w telefonie. Wszystko dzięki aplikacji mObywatel, którą trzeba będzie ściągnąć na telefon,  Mobilna wersja legitymacji szkolnej będzie uzupełnieniem jej standardowych form – papierowej lub plastikowej karty.

Czym dokładnie jest mLegitymacja?

mLegitymacja, to część aplikacji mObywatel. Co z niej wyczytamy? Przede wszystkim wiek ucznia, informację o tym czy legitymacja jest ważna, a ponadto dane, które można znaleźć na tradycyjnych legitymacjach:
– imię i nazwisko ucznia;
– numer legitymacji;
– datę wydania;
– termin ważności;
– status użytkownika (uczeń);
– datę urodzenia;
– PESEL;
– adres zamieszkania;
– nazwę i adres szkoły.
Z mobilnej wersji legitymacji będzie można korzystać w tych samych sytuacjach, co w przypadku „tradycyjnych” dokumentów. Za pomocą mLegitymacji potwierdzimy status ucznia podczas kontroli biletów, czy zakładania karty w bibliotece. Będzie ona również podstawą do otrzymania przysługujących zniżek.

Jak to działa?

mLegitymacja Szkolna to bezpieczne narzędzie, dzięki któremu uczniowie potwierdzą przysługujące im uprawnienia, za pomocą telefonu komórkowego.
mLegitymacje Szkolne wydawane będą uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zarówno szkół publicznych, jak niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
„Mobilna” legitymacja będzie mogła być wydana uczniowi, któremu uprzednio wydano legitymację szkolną albo e-legitymację szkolną. Okres ważności mLegitymacji będzie tożsamy z okresem ważności wydanej uczniowi odpowiednio legitymacji szkolnej albo e-legitymacji (przedłużenie ważności wspomnianych legitymacji wymagało będzie ponownego wydania mLegitymacji). mLegitymacja będzie unieważniana przez szkołę w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja.

Kolejność działań:
1. Pobrać wniosek, wypełnić i dostarczyć do sekretariatu szkoły lub przesłać zeskanowany wniosek na adres mailowy mlegitymacja@liceumopolelub.pl.
2. Załączyć zdjęcie ucznia w e-dzienniku lub przesłać zdjęcie na email: mlegitymacja@liceumopolelub.pl (aktualne zdjęcie spełniające wymogi techniczne: zdjęcie powinno być w formacie .jpg lub .jpeg, o rozmiarze maksymalnie 1MB i w wymiarach 496 pikseli (wysokość) x 354 pikseli (szerokość) lub proporcjonalnie więcej (proporcje 5:7) oraz rozdzielczości do 100 dpi.).
3. Oczekiwać w dzienniku elektronicznym informacji o odbiorze kodu QR i kodu aktywacyjnego do aplikacji mObywatel
4. Zainstalować aplikacje mObywatel ze sklepu Google Play lub AppsStore. W usłudze Legitymacja szkolna zeskanować otrzymany kod QR oraz wpisać ręcznie kod aktywacyjny mLegitymacji.
5. Aby anulować (utrata telefonu, niepoprawnego działania, utrata tożsamości, rezygnacja z usług) mLegitymacje należy zgłosić ten fakt w sekretariacie w celu zastrzeżenia dokumentu.
Ponowne uruchomienie wymaga kolejnego wygenerowania kodu aktywacyjnego za pośrednictwem sekretariatu.

Do pobrania:

  1. Wniosek o wydanie/anulowanie mLegitymacji
  2. Regulamin usługi mLegitymacja szkolna w Aplikacji mObywatel (regulamin)