Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

  • września 2023 r.- Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  • 23 – 31 grudnia 2023 r.- Zimowa przerwa świąteczna
  • 12 styczeń 2023 – Koniec pierwszego półrocza
  • 29 stycznia – 11 lutego 2024 r.- ferie zimowe
  • 28 marca – 2 kwietnia 2024 r. – Wiosenna przerwa świąteczna
  • 26 kwietnia 2024 r.- Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych
  • 7, 8, 9 maj 2023 – Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych
  • 21 czerwca 2024 r. – zakończenie roku szkolnego