Ogólnopolska Olimpiada przedmiotowa „Sowa Matematyczna”

sowa_logo25 listopada 2013r. w naszej szkole odbyły się zawody matematyczne pod nazwą „Sowa Matematyczna” organizowane po raz kolejny w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotów Ścisłych przez firmę Inter Art z Elbląga. Olimpiada „Sowa Matematyczna” jest adresowana do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, począwszy od klasy trzeciej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach.  Olimpiada rozgrywana jest w 5 kategoriach:Junior, Pitagoras , Tales , Archimedes , Euklides.Konkurs ma charakter internetowego testu , na którego rozwiązanie przeznaczona jest godzina zegarowa (60 minut).Główną ideą konkursu jest przygotowanie uczniów do egzaminów kończących poszczególne etapy nauki (sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej, egzamin gimnazjalny oraz maturalny).

pierwszym etapie konkursu, we wszystkich kategoriach testy składają się z 30 zadań zamkniętych o zróżnicowanym stopniu trudności; każde pytanie punktowane jest od 1 do 3 punktów w zależności od stopnia trudności. Niewielka część zadań może wykraczać poza podstawę programową. Do każdego zadania zamkniętego dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. W przypadku, gdy uczestnik nie zaznaczy żadnej odpowiedzi lub zaznaczy odpowiedź błędną, nie otrzymuje żadnego punktu.
drugim etapie uczniowie otrzymują do rozwiązania 6 zadań otwartych; za każde zadanie uczeń może otrzymać od 0 do 5 punktów.

Pierwszy etap rozwiązywany jest przez uczniów w wcześniej ustalonych czteroosobowych drużynach. Jedna pojedyncza grupa nanosi odpowiedzi na jedną wspólną kartę odpowiedzi lub rozwiązuje test przy użyciu jednego komputera. Klasa 2a wystawiła 4 drużyny:1) Bartosz Miłosierny, Kamil Jarosz, Dariusz Kołosiński, Karol Wójtowicz, 2) Agata Matysiak, Natalia Duda, Adrianna Żyszkiewicz, Kamila Wnuk, 3) Szymon Mucha, Michał Miotła, Damian Baumgarter, Adam Pietroń, 4) Anita Popiołek, Magdalena Gałkowska, Robert Gazda, Remigiusz Banach.  Drużyny przygotowała p. Anna Podgajna.

Do drugiego etapu konkursu zostaną zakwalifikowani uczniowie kilkudziesięciu drużyn, które zdobyły najwyższą liczbę punktów w pierwszym etapie. W II etapie uczniowie nie rozwiązują już zadań w grupach, lecz każdy uczeń odpowiada za swoją pracę indywidualnie. II etap jest zarazem etapem finałowym.