Wspomnienia kombatanta

Mimo że od zakończenia II wojny  światowej minęło już 70 lat, nadal świeże są wspomnienia świadków tych trudnych czasów . Jednym z nich jest pan Stefan Ludwikowski, kombatant i były przymusowy robotnik pracujący dla III Rzeszy. Gościł on w murach naszej szkoły w ubiegły czwartek i opowiadał o przeżyciach związanych z wybuchem wojny, ciężką pracą w gospodarstwie niemieckiego rolnika, o doświadczeniach z młodości i czasach szkolnych . Żywa lekcja historii, w której uczestniczyliśmy,  stała się dla społeczności szkolnej nie tylko osobistym wspomnieniem pana Ludwikowskiego, ale także lekcją patriotyzmu i mądrości życiowej, za którą serdecznie dziękujemy.