Zebranie z rodzicami

9 listopada 2016 r. o godz. 16.00 odbędzie się zebranie z rodzicami.

Porządek zebrania:

16.00-spotkania z wychowawcami klas

kl. 1a-sala 102

kl. 2a-sala 101

kl. 2b-sala 103

kl. 3a-sala 109

kl. 3b-sala 104

około 16.45, po zebraniach klasowych, zebranie Rady Rodziców