Z Erasmusem+ w Chorwacji

Pierwszy tydzień kwietnia -2.04.2017-7.04.2017 – dwóch nauczycieli (M.P. Romanowska i D. Piłat) oraz sześciu uczniów (O. Bury, M. Czyżowska, N. Czopek, J. Misztal, M. Mroczek, A. Rosołowski ) spędziło w miejscowości Osijek w Chorwacji uczestnicząc w pierwszym spotkaniu nauczycieli i uczniów realizujących projekt Erasmus+ Wonderland. W projekcie tym uczniowie projektują idealne państwo Wonderland. W Chorwacji zaprezentowano konstytucję idealnego państwa-jego flagę, godło i system prawny oraz idealny system edukacji. Uczestnicy projektu przedstawili swoje wizje idealnej szkoły a każdy z krajów przeprowadził idealną lekcję. Nasza grupa przygotowała lekcję gotowania (uczyliśmy gotować pierogi), nie zabrakło w niej treści dotyczących zdrowego stylu życia.

Częścią aktywności projektowych była także wycieczka do Vucovaru-miasta, które  zostało prawie całkowicie zniszczone podczas walk chorwacko-serbskich w 1991 roku czy parku narodowego Kopacki Rit.

Kolejne spotkanie odbędzie się w Lizbonie w pierwszym tygodniu października.