Konkurs W kręgu Marii Skłodowskiej- Curie. Epoka, miejsca i ludzie.

Informujemy, że w ramach obchodów 150-lecia urodzin Marii Skłodowskiej- Curie, nasza szkoła przystąpiła do konkursu zorganizowanego przez UMCS. Do części pisemnej przystąpiły uczennice Beata Kopeć oraz Agata Witek, które przygotowały esej. Autorzy najwyżej ocenionychprac zostaną zakwalifikowani do finału, który odbędzie się w Instytucie Historii UMCS,  w październiku b.r. Równolegle przystąpiliśmy też do konkursu plastycznego dotyczącego życia i działalności wielkiej uczonej. Opiekę merytoryczną sprawują Pani dyrektor Małgorzata Woś i Pani Renata Jackowska. Uczennicom życzymy powodzenia!