Odbiór świadectw maturalnych

Wydawanie świadectw maturalnych-30 czerwca 2017 r. od godz. 8.00 do godz. 15.00