Podsumowanie wyników matury

Wrzesień jest miesiącem podsumowań i sprawozdań. Dołączyło do nich sprawozdanie z wyników matury pisemnej. Z zadowoleniem stwierdzamy, że w naszej szkole zdawalność matury w tym roku jest wyższa niż zdawalność tego egzaminu w województwie lubelskim. 91% uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego ukończyła pomyślnie egzamin i otrzymała świadectwo dojrzałości. To efekt wytężonej pracy nauczycieli naszego liceum, którzy są jednocześnie egzaminatorami maturalnymi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, umiejących we właściwy sposób przygotować uczniów do egzaminu. To również wynik pracy maturzystów świadomych tego, że egzamin maturalny otwiera im drogę na wymarzone studia. Oczywiście w dalszym ciągu będziemy starać się o to, by wyniki maturalne były jeszcze wyższe. Szczegółowe dane dotyczące zdawalności poszczególnych szkól i przedmiotów są ogólnie dostępne na stronach internetowych OKE w Krakowie- oke.krakow.pl.