Akcja „Znicz dla poległych żołnierzy”

Tegoroczna akcja „Znicz dla poległych żołnierzy” prowadzona była w przez cały okres świąt związanych ze wspominaniem naszych zmarłych i refleksją nad przemijaniem. Jak co roku młodzież naszej szkoły włączyła się do niej, ofiarowując znicze, które zapłonęły na grobach żołnierzy spoczywających na cmentarzu parafialnym w Opolu Lubelskim. Złożone zostały także wiązanki kwiatów. Akcję przeprowadził Szkolny Klub Wolontariatu pod opieką s. Łomży. Dziękujemy młodzieży za ten gest pamięci.