Wyjazdowa sesja Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego w „Czarnieckim”.

8 grudnia I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie gościło posłów Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego. W tym gronie jest dwoje uczniów naszej szkoły, Natalia 

Czopek z 2a i Bartłomiej Superson z 3a. Przed sesją młodzi posłowie poznawali szkołę, która dwa lata temu obchodziła stulecie powstania. Goście odwiedzili, między innymi, sale lekcyjne, obiekty sportowe i kaplicę.
Na sesji młodych parlamentarzystów i ich opiekunów powitała Pani Dyrektor Teresa Kiwińska, zapraszając jednocześnie na konferencję „Młodzi – samorządni. Idee i praktyka”, Głos w dyskusji zabrali: Józef Zając – senator Rzeczpospolitej Polskiej, Zygmunt Gardziński – Przewodniczący Rady Miasta Chełm, Stanisław Mościcki – Zastępca Prezydenta Chełma oraz Patryk Gąsior – absolwent szkoły – obecnie student Uniwersytetu Warszawskiego i członek Parlamentu poprzedniej kadencji. List do uczestników konferencji wystosował również Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego.
W drugiej części spotkania młodzi parlamentarzyści debatowali nad sprawami związanymi z działalnością bieżącą parlamentu oraz nad projektem powstania Forum Młodych.
Następna sesja w styczniu w Lublinie.

                        

Zdjęcia courtesy of I LO im. S. Czarnieckiego w Chełmie.