Jubileusz szkoły

Na prośbę Absolwentów przedłużamy termin wpłat na uroczystości jubileuszowe. Termin ostateczny to 20 września 2019 r.

Zapraszamy!