image_pdfimage_print

Zarządzeniem nr VI/2019/2020 dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim z 4 sierpnia 2020 r. na Inspektora Ochrony Danych została powołana p. Adam Walczak.

Kontakt do Inspektora ochrony danych:
tel.: 733555811; e-mail: inspektor@cbi24.pl

KLAUZULE INFORMACYJNE

Klauzula informacyjna – kontrahent

Klauzula informacyjna – zleceniobiorca

Klauzula informacyjna – uczeń

Monitoring – klauzula informacyjna

Monitoring – regulamin