Ogłoszenia dla uczniów przekazywane są przez dziennik elektroniczny oraz wywieszane na tablicach informacyjnych w budynku szkoły