Planowane terminy zebrań z rodzicami:

  • 12 wrzesień  2023 dla rodziców i opiekunów uczniów wsztstkich klas
  • 11 grudnia 2023 dla rodziców i opiekunów uczniów wsztstkich klas- informacja o przewidywanych ocenach semestralnych
  • 26 marca 2024 dla rodziców i opiekunów uczniów klas 4-tych- informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych
  • 17 maja 2024 dla rodziców i opiekunów uczniów klas 1-3- informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych