W tym roku po raz pierwszy Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim, pod patronatem Starosty Opolskiego Pana Zenona Rodzika, zorganizowało I POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY πtagoras. Konkurs odbył się 14 marca 2018 roku w święto liczby π.

Konkurs zorganizowany został z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne zainteresowania matematyką. Skierowany został do młodzieży gimnazjalnej z terenu  powiatu opolskiego.

Celem konkursu jest rozwijanie potencjału intelektualnego uczniów,  sprawdzenie umiejętności wykorzystania poznanych wiadomości w zadaniach, rozwijanie zainteresowań matematycznych oraz wyłonienie najlepszych matematyków spośród gimnazjalistów.

Naszym pragnieniem jest, aby cyklicznie odbywający się konkurs, przyczynił się do popularyzowania matematyki wśród uczniów.

Podczas konkursu sprawdzane było opanowanie wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu matematyka (III etap edukacyjny) + wiadomości wykraczające poza program gimnazjum.

Konkurs trwał 90 minut. Składał się z zadań otwartych i zamkniętych, za które uczeń mógł uzyskać maksymalnie 36 punktów.

W konkursie wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Opolu Lubelskim, Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chodlu, Publicznego Gimnazjum im. M. Kopernika w Karczmiskach oraz ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Niezdowie.

Komisja Konkursowa przyznała nagrody następującym uczniom:

1 miejsce – Mateusz Wieczorek, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chodlu

2 miejsce – Natalia Strawa, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Opolu Lubelskim

3 miejsce – Kewin Dubil, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chodlu

4 miejsce –Jakub Rosły, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opolu Lubelskim

5 miejsce – Łukasz Kania, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chodlu

Nauczycielom: p. Halinie Czarnocie, p. Grzegorzowi Wilkowi, p. Zbigniewowi Dębickiemu, p. Annie Przybycień, p. Kamilowi Furdalowi, p. Renacie Woźniak, p. Andrzejowi Kłakowi, dziękujemy za przygotowanie uczniów do konkursu.

Dziękujemy naszym sponsorom, którzy ufundowali nagrody dla zwycięzców. Należą do nich: Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim, sklepy komputerowe HARD PC i Świat Komputerów – Krystian Dobrowolski oraz firma GEOMAX.

Lista uczestników Konkursu Matematycznego πtagoras

Zestaw zadań konkursowych – marzec 2018

Regulamin I Powiatowego Konkursu Matematycznego 2018