I Powiatowy Konkurs Matematyczny πtagoras

W tym roku po raz pierwszy Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim, pod patronatem Starosty Opolskiego Pana Zenona Rodzika, zorganizowało I POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY πtagoras. Konkurs odbył się 14 marca 2018 roku w święto liczby π.

Konkurs zorganizowany został z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne zainteresowania matematyką. Skierowany został do młodzieży gimnazjalnej z terenu  powiatu opolskiego.

Celem konkursu jest rozwijanie potencjału intelektualnego uczniów,  sprawdzenie umiejętności wykorzystania poznanych wiadomości w zadaniach, rozwijanie zainteresowań matematycznych oraz wyłonienie najlepszych matematyków spośród gimnazjalistów.

Naszym pragnieniem jest, aby cyklicznie odbywający się konkurs, przyczynił się do popularyzowania matematyki wśród uczniów.

Podczas konkursu sprawdzane było opanowanie wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu matematyka (III etap edukacyjny) + wiadomości wykraczające poza program gimnazjum.

Konkurs trwał 90 minut. Składał się z zadań otwartych i zamkniętych, za które uczeń mógł uzyskać maksymalnie 36 punktów.

W konkursie wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Opolu Lubelskim, Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chodlu, Publicznego Gimnazjum im. M. Kopernika w Karczmiskach oraz ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Niezdowie.

Komisja Konkursowa przyznała nagrody następującym uczniom:

1 miejsce – Mateusz Wieczorek, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chodlu

2 miejsce – Natalia Strawa, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Opolu Lubelskim

3 miejsce – Kewin Dubil, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chodlu

4 miejsce –Jakub Rosły, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opolu Lubelskim

5 miejsce – Łukasz Kania, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chodlu

 

Dziękujemy naszym sponsorom, którzy ufundowali nagrody dla zwycięzców. Należą do nich: Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim, sklepy komputerowe HARD PC i Świat Komputerów – Krystian Dobrowolski oraz firma GEOMAX.