II Powiatowy Konkurs Matematyczny πtagoras pod patronatem Starosty Opolskiego Pana Dariusza Piotrowskiego

W tym roku po raz drugi Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim, pod 

patronatem Starosty Opolskiego Pana Dariusza Piotrowskiego, organizuje konkurs matematyczny πtagoras.

Konkurs organizowany jest z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne zainteresowania matematyką. Skierowany jest do uczniów klas VIII  szkół podstawowych i klas III gimnazjów z terenu  powiatu opolskiego.

Celem konkursu jest rozwijanie potencjału intelektualnego uczniów,  sprawdzenie umiejętności wykorzystania poznanych wiadomości w zadaniach, rozwijanie zainteresowań matematycznych, wyłonienie najlepszych matematyków spośród gimnazjalistów.

Naszym pragnieniem jest, aby cyklicznie odbywający się konkurs, przyczynił się do popularyzowania matematyki wśród uczniów.

Konkurs odbędzie się 7 marca 2019 roku o godz. 10.00