II Powiatowy Konkurs Matematyczny πtagoras pod Honorowym Patronatem Starosty Opolskiego Pana Dariusza Piotrowskiego

W tym roku po raz drugi Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim, pod patronatem Starosty Opolskiego Pana Dariusza Piotrowskiego, zorganizowało II POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY πtagoras. Konkurs odbył się 7 marca 2019.

Konkurs zorganizowany został z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne zainteresowania matematyką. Skierowany został do uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów z terenu  powiatu opolskiego.

Celem konkursu jest rozwijanie potencjału intelektualnego uczniów,  sprawdzenie umiejętności wykorzystania poznanych wiadomości w zadaniach, rozwijanie zainteresowań matematycznych oraz wyłonienie najlepszych matematyków spośród gimnazjalistów.

Naszym pragnieniem jest, aby cyklicznie odbywający się konkurs, przyczynił się do popularyzowania matematyki wśród uczniów.

Konkurs składał się z zadań otwartych i zamkniętych, za które uczeń mógł uzyskać maksymalnie 27 punktów.

W konkursie wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga, Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chodlu, Szkoły Podstawowej w Wandalinie, Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Poniatowej Kolonii, Szkoły Podstawowej w Skokowie, Szkoły Podstawowej w Poniatowej oraz Zespołu Szkół Publicznych w Zagłobie

Komisja Konkursowa przyznała nagrody następującym uczniom:

1 miejsce – Kacper Dziatczak, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chodlu

2 miejsce – Michał Pinkiewicz, Szkoła Podstawowa w Wandalinie

3 miejsce – Paulina Kwietniewska, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chodlu

4 miejsce – Julia Starek, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opolu Lubelskim

5 miejsce – Maja Kobiałka, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Opolu Lubelskim

Dyrektorom szkół: p. Bożenie Chyle, p. Elżbiecie Dzięsław, p. Ilonie Majak-Gierczak, p. Mirosławowi Sosnowskiemu, p. Dariuszowi Dąbrowskiemu, p. Jerzemu Kramkowi, p. Rafałowi Pastwie, p. Grzegorzowi Konarskiemu oraz  p. Bogusławowi Bernackiemu dziękujemy za promowanie działań edukacyjnych oraz za współpracę międzyszkolną.

Nauczycielom: p. Katarzynie Świątkowskiej,  p. Agnieszce Kunowskiej-Włodarczyk,  p. Renacie Woźniak, p. Barbarze Janoszczyk, p. Hannie Długosz, p. Beacie Wójcik, p.Eligiuszowi Lipie oraz p. Grzegorzowi Wilkowi dziękujemy za przygotowanie uczniów do konkursu.

Dziękujemy sponsorowi – Starostwie Powiatowemu w Opolu Lubelskim, który ufundował nagrody rzeczowe dla zwycięzców.