Profilaktyka uzależnień

W dniu 21 kwietnia 2022r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu profilaktycznym dotyczącym zachowań ryzykownych podejmowanych przez młodzież. Spotkanie to dostarczyło uczniom wiedzy na temat szkodliwości używania środków odurzających,…