Profilaktyka uzależnień

W dniu 21 kwietnia 2022r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu profilaktycznym dotyczącym zachowań ryzykownych podejmowanych przez młodzież. Spotkanie to dostarczyło uczniom wiedzy na temat szkodliwości używania środków odurzających, rozwijania umiejętności funkcjonowania w sytuacjach społecznych, aby skutecznie przeciwstawiać się presji otoczenia oraz możliwości podejmowania działań alternatywnych wobec takich zachowań. Zajęcia prowadzili psycholodzy Anna i Ireneusz Siudemowie.