Praca w Służbach Więziennych

W dniach 27 i 28 kwietnia 2022r.uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim. Młodzież zapoznała się ze specyfiką pracy w służbach więziennych, kryteriami przyjęć do służby w Służbie Więziennej oraz etapami postępowania kwalifikacyjnego. Do skorzystania z oferty pracy w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim zachęcali Pani por. Patrycja Kłudka -starszy wychowawca działu penitencjarnego oraz Pan ppor. Łukasz Sadlej – specjalista działu ochrony.