Date 2024-05-07 - 2024-05-09
Time 9:00
Location Liceum
Category najbliższe wydarzenia
Organizer Dyrektor

Wtorek, 7 maja

Egzamin maturalny – egzamin państwowy w Polsce, składany od 2005 przez absolwentów szkół średnich, wprowadzony w ramach reformy edukacji zapoczątkowanej w 1999. Egzamin ten zastąpił egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę).

W 2005 roku egzamin dojrzałości napisali jedynie absolwenci pięcioletnich szkół średnich zawodowych oraz pięcioletnich liceów dwujęzycznych.

Założeniem nowej matury jest zastąpienie egzaminów wstępnych na uczelnie wyższe. Egzamin zdaje się z przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki (od 2010), języka mniejszości narodowej (tylko dla uczniów szkół lub oddziałów z nauczaniem tego języka) i wybranego języka obcego nowożytnego, a także dodatkowych przedmiotów (maksymalnie sześć). Wszystkie egzaminy przeprowadzane są w formie pisemnej, a język polski, języki mniejszości narodowych oraz języki obce nowożytne dodatkowo ustnie.

W Polsce egzamin dojrzałości wprowadzono w 1812 w Księstwie Warszawskim w szkołach departamentowych. W 2005 egzamin ten został zastąpiony przez egzamin maturalny.

W 2023 roku egzamin maturalny odbywa się w dniach 4-23 maja.

 W dniach 7, 8 i 9 maja odbędą sie pisemne egzaminy z: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Dni te są wolne od zajęć szkolnych dla uczniów klas 1-3.