Terminy składania deklaracji maturalnych:

do 30 września 2021

przyjęcie od uczniów lub absolwentów wstępnych deklaracji oraz dokumentów
uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego;

do 7 lutego 2022

przyjęcie od uczniów i absolwentów deklaracji ostatecznych; przyjęcie
brakującej dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form
egzaminu maturalnego (sekcja 3.3.).

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2022”
obowiązująca w roku szkolnym2021/2022:

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/EM%202022%20Informacja%20w.2.pdf