Tytuł projektu: Undiscovered world – nieodkryty świat nauki

Czas trwania: 1.03.2023-31.05.2024

Cele:

– wzrost motywacji do nauki przedmiotów ścisłych poprzez uświadamianie uczniom znaczenia nauk ścisłych w życiu codziennym oraz prezentację tajemnic, nieodkrytych faktów, zagadek naukowych

– poprawa umiejętności pracy w grupie,

– włączenie uczniów z mniejszymi szansami do prac projektowych i wyjazdów,

– promowanie aktywnego obywatelstwa.

Budżet: € 60000

Partnerzy:

3 szkoły średnie:

  • Daily Junior High School of Petra of Lesvos, wyspa Lesbos, Grecja
  • Srednja skola Obrovac, Obrovac, Chorwacja
  • COPEFAP – Cooperativa de Ensino CRL, Lizbona, Portugalia

Wyjazdy do każdej szkoły partnerskiej: 2 nauczycieli, 4-5  uczniów

  1. Czerwiec 2023: wyjazd na wyspę Lesbos, Grecja, Temat spotkania: Starożytny nieodkryty świat
  2. Wrzesień 2023: wyjazd do Lizbony, Portugalia, Temat spotkania: Nieodkryty kosmos
  3. Styczeń  2024: wyjazd do Zadaru, Chorwacja, Temat spotkania: Tajemnice ciała ludzkiego
  4. Maj 2024: przyjazd gości do naszej szkoły, Temat spotkania: Tajemnicze zjawiska

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Erasmus+ „Undiscovered world”