Dyrektor

dr Małgorzata Woś

w zastępstwie obowiązki dyrektora sprawuje

mgr Monika Ptasińska-Romanowska

e-mail dyrektora szkoły: dyrekcja@liceumopolelub.pl

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek 10.00-13.00

Wtorek 13.00-15.00

Środa 9.00-11.00

Czwartek 11.00-13.00