Ucz się z nami
  
  
  

10 października 2017 r. , w miesiącu profilaktyki nowotworowej, odbyła się pogadanka dla uczniów poświęcona zapobieganiu chorobom nowotworowym.