Edukacja prozdrowotna

10 października 2017 r. , w miesiącu profilaktyki nowotworowej, odbyła się pogadanka dla uczniów poświęcona zapobieganiu chorobom nowotworowym.