Wspomnienia niebieskiego mundurka – Dzień Nauczyciela w naszym liceum

211 września w naszej szkole obchodzono uroczyście Dzień Edukacji Narodowej, zwany potocznie Dniem Nauczyciela. Mimo że Komisja Edukacji Narodowej powołana została do życia w 1774r., to dopiero na mocy artykułu 74 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku, zwanej Kartą Nauczyciela, rocznica utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (14 października) została uznana za oficjalne święto wszystkich pracowników oświaty i w tym dniu wszyscy uczniowie mają wolne od zajęć lekcyjnych.

Dzień Nauczyciela obchodzony jest w większości krajów na świecie w różnych dniach (np. w Argentynie 11 września, w Brazylii 15 października, w Chinach 10 września) związanych, podobnie jak w Polsce, z lokalnymi wydarzeniami. World Teacher’s Day (Światowy Dzień Nauczyciela) pod patronatem UNESCO obchodzony jest od 1994 roku w dniu 5 października.

Wśród gości na akademii znaleźli się przedstawiciele Rady Rodziców- p. M. Kocon, E. Burakowska, B. Rąbel-Dacka i W. Domżał. Swoją obecnością naszą uroczystość uświetnili także nauczyciele emeryci, p. Z. Galek, p. Z. Banaszek, p. A. Czapla oraz p. T. Ryczek.

Uroczystą akademię z tej okazji otworzyła p. dyrektor, Małgorzata Woś, przypominając historię święta, wręczyła nagrody przyznawane corocznie przez dyrektora szkoły następującym nauczycielom: Barbarze Cyrkler, Annie Cięszczyk, Beacie Błaszczak, Renacie Jackowskiej i Monice Ptasińskiej-Romanowskiej za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz szkoły.

Życzenia wszystkim pracownikom szkoły złożył pismem pan Starosta, przyznając swoją nagrodę Annie Resztak. Rodzice i przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wyrazili słowa uznania dla pracy nauczycieli.

Część artystyczną przygotowała klasa 2a pod opieką wychowawczyni, p. Małgorzaty Kobiałki. Głównym punktem programu było widowisko według oryginalnego scenariusza opartego na motywach znanej powieści Witolda Gomulickiego-„Wspomnienia niebieskiego mundurka” napisanego przez Renatę Jackowską. W role uczniów i nauczycieli sprzed ponad stu lat wcielili się uczniowie klasy 2a, którzy przygotowali scenografię, kostiumy, rekwizyty, charakteryzację i zagrali rewelacyjnie. Wystąpili:

Tata wspominający swoje dzieciństwo- Patryk Burakowski

Dziecko taty- Anita Popiołek

Drugie dziecko taty- Agata Matysiak

Prof. Skowroński ( PS. Skowron), nauczyciel j. polskiego- Łukasz Duda

Prof. j francuskiego- Remigiusz Banach

Prof. j. łacińskiego- Magdalena Gałkowska

Ksiądz prefekt- Robert Gazda

Uczeń Mieszkowski- Oliwia Rola

Uczeń Kucharzewski- Dariusz Kołosiński

Uczeń-prymus- Kamil Jarosz

Uczeń 4 –Kasia Fiuk

Dekoracje opracowała i przygotowała razem z p. Moniką Romanowska i p. D. Piłat Patrycja Krygier. Część artystyczną muzycznie uzupełnił chór szkolny składający się z uczennic klasy 1a i 3c: Katarzyna Wrona, Julia Domżał, Weronika Furga, Kamila Horab, Justyna Szczęsna, Ola Stefanek, Magdalena Mroczkowska. Dziewczęta wykonały dwie piosenki „Dwadzieścia lat, a może mniej..” Jacka Lecha i „Tak bardzo się starałem” Czerwonych Gitar. Na gitarze i pianinie grali Daniel Pogoda i Kamil Wrona. Na zakończenie w duecie wystąpili Ola Stefanek i Kamil Wrona , śpiewając wspólnie przebój Cz. Niemena „Wspomnienie”.