Akcja „Znicz dla poległych żołnierzy” Szkolnego Klubu Wolontariatu

IMG_2456Po raz kolejny w naszym liceum zorganizowana zoatała akcja „Znicz dla poległych żołnierzy”. Związana jest ona z uczczeniem pamięci wszystkich żołnierzy walczących na różnych frontach I i drugiej wojny światowej, spoczywających na cmentarzu w Opolu Lubelskim.

Wszystkie klasy ofiarowały na ten cel znicze, które zostały zapalone na mogiłach żołnierzy w przeddzień święta Wszystkich Świętych. Wolontariusze , uczniowie klasy 3c oraz 1a z opiekunami, s. Marianną Łomżą i p. Radosławem Oponowiczem nawiedzili nasz cmentarz i uhonorowali żołnierzy spoczywających w kwaterach nieznanego żołnierza, poległych w I wojnie światowej, Dzieci Zamojszczyzny i oddziałów partyzanckich. Wolontariusze na tych mogiłach złożyli także wykonane przez siebie wiązanki kwiatów.