Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

15 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w szkolnym etapie konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.Jego organizatorami są: Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Do etapu szkolnego przystąpili uczniowie: Bartłomiej Rogala,   Wojciech Cybulak  i Kamil Wrona z klasy 2b, Kamil Lejwoda z klasy 2a oraz Magdalena Kubiś z klasy 3c. Kolejny, powiatowy etap konkursu, odbędzie się 13 grudnia. Uczniów przygotował p. Radosław Oponowicz.