Próbna matura z języka polskiego z Operonem

probna_matura_mapa26 listopada rozpoczęła się próbna matura zorganizowana przez Wydawnictwo OPERON i Gazetę Wyborczą. W arkuszu egzaminacyjnym znalazły się zadania, które młodzież oceniała jako średnio trudne. Rozumienie czytanego tekstu dotyczyło artykułu publicystycznego Zygmunta Baumana pt. „Wielozadaniowi” opublikowanego w „Gazecie Wyborczej” 1-2 grudnia 2012r.  i wymagało odpowiedzi na 15 zadań. Ponadto uczniowie mieli do napisania wypracowanie na jeden z tematów:

1. Dwie postawy wobec polskiej przyrody. Analizując i interpretując podane fragmenty „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza, porównaj poglądy bohaterów na ten temat. Zwróć uwagę na argumenty przytoczone w rozmowie. Wykorzystaj znajomość całego utworu, by wyjaśnić źródła odmiennych poglądów i postaw. 

2. Nadzwyczajni lokatorowie. Analizując podany fragment i odwołując się do powieści,  scharakteryzuj studentów i ich relacje ze społeczeństwem. Zwróć uwagę na postawę narratora.