Próbna matura za nami

probna_matura_mapaW czwartek maturzyści naszej szkoły pisali próbny egzamin maturalny z języka obcego, by sprawdzić nie tylko swoją wiedzę, .ale przede wszystkim umiejętności -słuchania ze zrozumieniem, czytania i tworzenia krótkich tekstów użytkowych. W tym roku w arkuszu z języka angielskiego pojawiły się zadania dotyczące  między innymi rozmowy kwalifikacyjnej, historii roweru czy listu do koleżanki opisującego imprezę, na której nie mogła się pojawić. Sprawdźcie i Państwo swoje umiejętności. Arkusz dostępny na stronie OPERONU.

Kto nie był zmęczony obowiązkowymi egzaminami, mógł podejść do matury próbnej z przedmiotu dodatkowego. Nieliczni nie zdecydowali się na pisanie tego egzaminu. Wyniki próbnych matur już niedługo.