Wycieczka przedmiotowa z chemii

Konkurs_BiochemW piątek 4 kwietnia grupa z klasy IIB realizująca rozszerzenie biologiczno- chemiczne uczestniczyła wycieczce przedmiotowej z chemii.

W programie wyjazdu był udział  w konkursie biochemicznym oraz pokazach chemicznych.

W V Konkursie Biochemicznym organizowanym przez Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego naszą szkolę reprezentowały:  Weronika Kisiołek,  Dagmara Sagan i Marta Wawer. Konkurs odbył się na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS. W ramach konkursowej rywalizacji nasze koleżanki rozwiązywały test wiedzy składający się z 20 pytań zamkniętych oraz kilkunastu otwartych. W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego.

Od godziny 12 grupa uczestniczyła w  pokazach chemicznych, które odbyły się w auli A, na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie. Pokazy przygotowała i prowadziła: mgr Iwona Rusinek. Pokaz doświadczeń rozpoczął się od reakcji określania pH kilku popularnych środków stosowanych w gospodarstwie domowym. Obserwowaliśmy procesy sublimacji i wiele procesów z udziałem ciekłego azotu, barwne płomienie powstałe podczas spalania litowców, wybuchowe reakcje rozkładu perhydrolu, chromianu potasu. Z dużym zaciekawieniem obserwowaliśmy kolejne doświadczenia.  Większość z nich zainspirowała nas do wykonania podobnych i mamy nadzieję ze uda nam się je przeprowadzić  w czasie lekcji chemii.

Barbara Cyrkler