Jubileusz 70-lecia LO w Opolu Lubelskim

DSC_597170 lat temu powstało Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Opolu Lubelskim. Z tej okazji zaplanowaliśmy kolejny zjazd absolwentów i po wielomiesięcznych ( trwających od lutego) wysiłkach Komitetu Organizacyjnego 27 i 28 września świętowaliśmy uroczystości jubileuszowe. Rozpoczęły się one mszą świętą zamówioną przez absolwentów szkoły. Po mszy miała miejsce część oficjalna i mniej oficjalna obchodów.

Na zaproszenie Komitetu Organizacyjnego odpowiedziało wielu znakomitych gości i absolwentów szkoły. W uroczystości jubileuszowej wzięli udział: przedstawiciel Lubelskiego Kuratora – p. Krzysztof Paluch, wizytator, Starosta Opolski-p. Zenon Rodzik, Burmistrz Opola Lubelskiego-p. Dariusz Wróbel. Przybyli również dyrektorzy szkół średnich powiatu opolskiego-pp. Alicja Niezgoda-dyrektor Zespołu Szkół w Poniatowej, Anita Wrona-dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim, Janusz Kobiałka- dyrektor Zespołu Szkół w Chodlu, Wojciech Lipiński- dyrektor Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Karczmiskach i Jolanta Jurak- wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Józefowie. Z gratulacjami przybyli dyrektorzy szkół gimnazjalnych-p. Małgorzata Kozak-dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Opolu Lubelskim, p. Jerzy Kramek-dyrektor Zespołu Szkół nr 2, p. Piotr Długosz-dyrektor Gimnazjum w Karczmiskach i Zbigniew Jackowski- dyrektor Gimnazjum w Łaziskach.

Zaproszenie przyjęli  nauczyciele  emeryci-p. Alina Gucma, p. Alina Czapla, p. Zofia Galek, p. Zofia Banaszek, p. Krystyna Gołofit, p. Lidia Goliszek, p. Izabela Sadura, p.J. Ciastek., Tadeusz Ryczek.

Na część artystyczną  składał się koncert w wykonaniu absolwentów liceum, prezentacja multimedialna przypominająca kolejne dekady XX wieku i wspomnienia z kronik szkolnych, którą przygotowali Grzegorz Duda i Bartosz Miłosierny. W koncercie wystąpili: Magdalena Gołębiowska z Januszem Gazdą, Maciej Łukasiewicz, Piotr Długosz i Paweł Ogonek, Norbert Jackowski, Jacek Wiącek, Michał Tracz, chór CANTATA  oraz Katarzyna Wrona. Koncert prowadzili Magdalena Barczyk i Patryk Burakowski. Nad całością czuwały -Renata Jackowska i Małgorzata Kobiałka.

Po uroczystościach wszyscy obecni zebrali się w budynku szkoły na spotkaniach po latach z kolegami i nauczycielami.