Dzień Papieski

jan_pawel_ii_murale_pap60010 października w naszej szkole rozpoczęliśmy tegoroczne obchody Dnia Papieskiego, które przypadają w niedzielę poprzedzającą wybór Jana Pawła II , papieża Polaka.Z tej okazji młodzież pod opieką p. A. Gutek i s. M. Łomży przygotowała akademię, ponownie zaprezentowaną społeczności Opola Lubelskiego na mszy świętej w niedzielę, 12 IX. Na część artystyczną składały się wiersze recytowane przez J. Kamińską, J. Porębską, A. Wiącek, I. Śledzik, P. Dziechciarz, A. Witczak, A. Czopek, M. Węglińską i N. Sójkę. Piosenki patriotyczno -religijne wykonali P. Kuryś, W.  Furga i A. Mucha. Pieśni chóralne wykonał zespół w składzie : M. Wójtowicz, M. Jurak, K. Wrona, K. Wrona, A. Strug, J. Kamińska, W. Furga, A. Mucha. Narrację do prezentacji multimedialnej prowadzili: G. Kozieł, Ł. Kopyciński i P. Stolarski. Dziękujemy młodzieży za uświetnienie Dnia Papieskiego, którego hasłem były słowa papieża Polaka- „Świętymi bądźcie..”