Próbna matura z CKE

mat_probna 2014Od poniedziałku do dzisiejszego dnia maturzyści zmagali się z zadaniami przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w ramach   kolejnej próbnej matury przygotowującej do nowego egzaminu dojrzałości w maju 2015r. W poniedziałek pisali z języka polskiego na poziomie podstawowym, we wtorek z matematyki, w środę z języka angielskiego, dzisiaj z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Niektóre zadania były nietypowe i sprawiały kłopoty zdającym. Przekonamy się, czy rzeczywiście był to trudny egzamin. Wyniki zaraz po Nowym Roku.